יריעה להפחתת רעש ברצפת עץ

עמעם רעשים לריצפוץ עץ של Floor Muffler