פרופיל ניתוק יחודי לגבס

פרופיל אלומינים חדשני | גמר סכין | בלעדי לרוטנברג

פשוט להתקנה | זול ממוצרים דומים


שתי שיטות התקנה: התקנת סכין ישר או התקנת סכין פאזה.


take copy from yoarm