תקני אש לבניה - מכון התקנים הישראלי

תקנים # 755 | 931 | 921

ישנם שלושה תקנים עיקריים:


תקן 755 - רמת הדליקות של החומר: דליק | לא דליק. תורם לבעירה | לא תורם לבעירה


תקן 931 - לכמה זמן צערכת קיר בהרכב מסוים מעככבת אש״ חצי שעה | שעה | שעתיים


תקן 921 - באילו חומרי גמר ניתן להשתמש לפי רמת דליקות בהתחשב ביעוד ומיקום המבנה