top of page
מזנק "2 לצינור כיבוי אש

מזנק "2 לצינור כיבוי אש

₪81.00מחיר

מזנק "2 לצינור כיבוי אש

המזנק הרב שימושי הוא אביזר המשמש להוצאה מכוונת בעיקר של מי כיבוי בצורה של סילון או זרם רסיסים. מזנק רב שימושי "2, המתאים לתקן הגרמני DIN 14365 חלק 1 אורך המזנק 450 +0/-10 מ"מ קוטר יציאה 12 +/-0.1 קוטר פייה 9 +/-0.1 לחץ עבודה 16 בר בבדיקת אטימות 16 בר טווח הפעלה לפחות 5 מטר ב- 5 בר ספיקת מים 100 ליטר לדקה ב- 5 בר

מוצרים דומים