top of page
מרק אפוקסי פרופוקסי 20

מרק אפוקסי פרופוקסי 20

₪32.00מחיר

מרק אפוקסי פרופוקסי 20

פרופוקסי 20 הינו מרק אפוקסי עשוי מכמות מדודה של שרף אפוקסי אפור/שחור המכיל בתוכו אבקת ברזל וחומר מקשה ספוג במרכז בהמוט. כאשר מערבבים את שתי המרכיבים, נוצר חומר המתקשה תוך 20 דקות, בעל כושר הדבקה ואטימה. ניצמד ונידבק לרוב החומרים עם חוזק בדרך כךך גדול יותר מאששר חוזק החלקים הניצמדים. לאחר קבלת החוזק המקסימלי ניתן לשפשף, לצבוע, לחורר או לבצע עיבוד מכני .ניתן לישם אותו על רוב החומרים, יבשים או רטובים, כמו כן עמיד בחלקים הניצאים תחת מים. פרופורסי 20 הינו חומר מוליך ובגלל זה 145. אין * C ניתן להשתמש לתיקונים בהם נידרש אי מוליכות חשמלית, כמו כן ניתן להשתמש בתיקון של חלקים שעומדים עד טמפרטורה של לחשוף חומר זה לאש פתוח.

מוצרים דומים